Tabela Kar

Tabela kary jakie mogą być nałożone na załogi

Kara
Przewinienie

Dyskwalifikacja z rajdu.

Za dowolne z wymienionych przewinień

 1. Jazdę pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających
 2. Naprawy dokonywane przez osoby inne niż załoga pojazdu poza strefą serwisową
 3. Obca pomoc
 4. Zakładanie liny wyciągarki bez taśmy ochronnej bezpośrednio na drzewo lub używanie taśmy zbyt wąskiej.
 5. Niesportowe zachowanie
 6. Przebywanie na trasie rajdu bez kasku, a zwłaszcza jazda bez kasku.
 7. Brak kamizelek odblaskowych przez cały czas przebywania na trasie rajdu
 8. Jazda na konstrukcji samochodu w celu innym niż asekuracja na przeszkodzie.
 9. Wożenie pasażerów na pojazdach zawodników po trasie i terenie rajdu
 10. Nie stosowanie się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów, kierowników odcinków
 11. Zanieczyszczanie środowiska poprzez wylewanie olejów, smarów, paliw oraz innych toksycznych płynów eksploatacyjnych na ziemię lub do wody oraz zanieczyszczanie środowiska odpadami stałymi jeśli działania te zostaną uznane ze szczególnie groźne i uciążliwe dla środowiska lub załoga wielokrotnie i celowo dopuszcza się opisanych przewinień. Kara dyskwalifikacji w tym przypadku łączona jest z opisanymi karami finansowymi
 12. wjazd na trasę rajdu bądź OS w kierunku przeciwnym niż podanych przez Organizatora
 13. Zanieczyszczanie środowiska odpadami stałymi, za poruszanie się po trasie Rajdu (za wyjątkiem fragmentów prowadzonych po drodze publicznej) w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem oraz 24 godziny po zakończeniu rajdu.

3000 PLN

Za Każde przewinienie

Zanieczyszczenie środowiska poprzez wylewanie olejów, smarów, paliw oraz innych toksycznych płynów eksploatacyjnych na ziemię lub do wody.

500 PLN

Za Każde przewinienie

Zanieczyszczanie środowiska odpadami stałymi.

Wykluczenie z sezonu

Za Każde przewinienie

 1. Dopuszczenie się fizycznej przemocy wobec zawodników, sędziów, organizatorów. Ponadto takie zachowanie zostanie zgłoszone policji.
 2. Celowe spychanie pojazdów innych zawodników na trasie i po za nią.
 3. Celowe zachowania uniemożliwiające do przeprowadzenia rajdu zgodnie z harmonogramem.