Menu Zamknij

Koszt udziału w każdej Rundzie to 990 zł (NOL, ADV, CHL) i 700 zł dla klasy RKE

Wpłaty na konto – Xtreme Sports Sp. z o.o. MBank 14 1140 2004 0000 3002 8202 1985 w tytule Imię i Nazwisko + Runda np. Jan Kowalski 4 Runda H6

Jednocześnie przypominamy, że wpłata na konto jest finalnym potwierdzeniem uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy
Pole nieobowiązkowe, jedna załoga może mieć maksymalnie dwóch serwisantów, załogi mogą współdzielić serwisanta.
Proszę uzupełnić jeżeli załoga potrzebuje Fakturę na firmę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Xteme Sports Sp. z o.o. organizatota rajdu ofert oraz informacji handlowych. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/ana o przysługującym mi prawie do wglądu w swoje dane gromadzone przez w/w firmy oraz prawie do ich poprawiania.