Ide o šesťhodinové preteky plné terénnych prekážok, v ktorých sa pretekári pohybujú po určenej trase a bodujú kolá.

Pravidlá:

Pretekári sa pohybujú po úplne zlepenej slučke dlhej niekoľko kilometrov. Trasa je vytýčená cez rôzne prekážky s obtiažnosťou v závislosti od triedy pretekárov.

Zjazd trvá 6 hodín a je rozdelený na dve, 3-hodinové časti. Počas nich musia posádky absolvovať čo najviac kôl slučky. Tím, ktorý dokončí najviac kôl v najkratšom čase, vyhráva.

Trasy sú charakteristické prekážkami rôznej náročnosti, ako sú jamy, príjazdové cesty, zjazdy, močiare, priekopy a špeciálne upravené pozemné prekážky.

Triedy

Súťaž prebieha v štyroch triedach: NO LIMIT, ADVANCE, CHALLENGE, ROOKIE


No Limit autá maximálne upravené, s mechanickým navijakom a ľubovoľným počtom elektrických navijakov.

Advance autá maximálne upravené, vybavené dvoma elektrickými navijakmi.

Challenge ide o autá so sériovou karosériou a jedným elektrickým navijakom.

Rookie autá so sériovou karosériou a komponentmi bez vonkajšej ochrannej klietky a s jednomotorovým elektrickým navijakom.