Základňa rally (prezentácia sa tu uskutoční v piatok 13. októbra)

Slávnostné odovzdávanie cien za 4. miesto a všeobecná klasifikácia po skončení rally sa uskutoční na rovnakom mieste.

https://goo.gl/maps/nFPuoY4CW159KF6p7