Cena účasti v každom kole je 990 PLN.

Platby na účet – Xtreme Sports Sp. z o. o. MBanka 14 1140 2004 0000 3002 8202 1985 v názve Meno a priezvisko + kolo, napr. Jan Kowalski 3 Round H6

Zároveň pripomíname, že platba na účet je konečným potvrdením účasti.

Prihlasovací formulár – Formularz zgłoszeniowy Słowacki
Voliteľné pole, jedna posádka môže mať maximálne dvoch opravárov, posádky môžu zdieľať jedného opravára.
Vyplňte, ak posádka potrebuje faktúru pre spoločnosť
Súhlasím s prijatím od Xteme Sports Sp. z o. o. organizátor rally ponúk a obchodných informácií. Vyhlasujem, že som bol poučený o svojom práve nahliadnuť do mojich údajov zhromaždených vyššie uvedenými spoločnosťami a o práve na ich opravu.