Participarea la un miting poate fi periculoasă. Participantul participă la eveniment pe propriul risc. Fiecare participant poartă răspunderea civilă și penală exclusivă pentru orice daune aduse persoanei sau bunurilor cauzate de el însuși sau de vehiculul folosit de acesta.

I. Terminologie și definiții

 1. CHL: desemnarea clasei de mașini CHALLENGE
 2. ADV: Denumirea clasei auto ADVANCE
 3. NOL: desemnare pentru clasa de mașini NO LIMIT
 4. Eveniment, Curse, Raliu, Competiție: Crossing H6 PMO Championship, denumit în continuare Campionat. În versiunea în limba engleză numită H6 PMO Rally.
 5. Campionat: Crossing H6 PMO Championship. Cuvântul Campionat folosit în prezentul Regulament se referă la oricare dintre cele de mai sus. evenimente la care se aplică Regulamentele la un moment dat.
 6. Punct de control al pasajului (Start și Sosire): un loc marcat pe traseul Evenimentului, unde Arbitrii ștampilă Cardul de Parcurs și se face o intrare în sistemul electronic de măsurare.
 7. Între benzi (MT): marcarea zonei care definește traseul – întregul traseu este parcurs între benzi (MT).
 8. Buclă: Traseul este marcat pe ambele părți cu benzi începând de la locul marcat cu tabla START și terminând cu tabla META.
 9. Road Card: Un card fixat pe vehicul și sigilat, pe care sunt bătute ștampile care documentează trecerea PKP-urilor ulterioare
 10. Verificare tehnică (BK): verificarea conformității stării vehiculului și a echipamentului cu cerințele de reglementare descrise în Condițiile tehnice ale Regulamentelor. Completarea Verificărilor este obligatorie, sub pedeapsa de a nu admite echipajul la Eveniment. În timpul verificărilor tehnice este necesară prezența unui membru al echipajului.
 11. Briefing-ul concurenților: întâlnirea concurenților cu Directorul Raliului, desfășurată înainte de începerea Evenimentului.
 12. Zona de service: o zonă desemnată de Organizator pentru reparațiile vehiculelor participanților pe traseul cursei. Orice asistență definită în Capitolul V ca „Asistență externă” este permisă în Zona de service.
 13. Timp limită de conducere: durata cursei, aceeași pentru toți participanții, socotită de la începutul echipajului până la sfârșitul acesteia, în valoare de 6 ore, împărțită în două etape de 3 ore.

II. Informații generale și organizaționale

1. Informații generale

 1. Campionatul este un eveniment de integrare și recreere. Scopul campionatului este de a concura cu mașini de teren și de a selecta cele mai bune echipaje ale campionatului.
 2. Campionatul constă din patru evenimente (ediții, runde)
 3. În sensul Regulamentului, sunt folosite următoarele denumiri: Campionatul de Traversare H6 PMO, PMH6, Raliu, Eveniment, Competiție, Ediție, Cursa și în versiunile în limbi străine H6 PMO Raliu și traduceri rezultate din această sintagmă.
 4. Toate informațiile referitoare la Campionate sunt făcute publice prin intermediul site-ului oficial al Campionatului disponibil la https://pmh6.pl
 5. Numele H6 este o marcă înregistrată deținută de Xtreme Sports Sp. z o. o.

2. Orientări organizatorice pentru Campionate

 1. Campionatul H6 PMO Crossing este deținut de Xtreme Sports Sp. z o. o.
 2. Coordonatorul Tehnic și Sportiv, Directorul Raliului și Arbitrul-Șef desemnați de Organizator, în sfera de competență a acestora, își rezervă dreptul de a interpreta prezentul Regulament, adică de a lua în considerare – rezolva orice discrepanțe, îndoieli care pot apărea la aplicarea și interpretarea acestuia. Reguli. Organizatorul evenimentului Crossing Championship H6 PMO este: Xtreme Sports Sp. z o. o. cu sediul social la ul. Luna 12, 55-050 Sulistrowiczki KRS 0000940865
 3. Acest Regulament este obligatoriu pentru un anumit Campionat din momentul anunțării acestuia pe site-ul evenimentului.
 4. Anexele la prezentul regulament, după cum sunt enumerate mai jos, sunt parte integrantă a acestuia
 5. Lista de atașamente: Anexa nr. 1 Formular de protest, Anexa nr. 2 Declarația participantului la campionat
 6. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Evenimentul fără a indica motivele pentru returnarea plății efectuate.
 7. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru costurile suportate de participanți (pregătirea vehiculului, călătorie, cazare, masă) și aferente Raliului anulat.
 8. Organizatorul nu va fi obligat să ramburseze taxa de înscriere care se retrage în mai puțin de 30 de zile de la data ediției raliului la care s-a înscris.
 9. Organizatorul nu va fi obligat să ramburseze costurile și taxa de înscriere dacă mitingul este anulat din cauza reglementărilor legale dictate de autorități.

3. Participanții

 1. Echipajele trebuie să fie formate din doi participanți, adică șofer și copilotar. Pentru a participa la Campionat, în calitate de șofer, va fi permisă orice persoană fizică cu drept de a conduce autovehicule de categoria B valabile pe teritoriul Poloniei. Orice persoană va avea voie să participe la Campionat ca al doilea șofer (pilot) – dacă al doilea șofer (pilot) va conduce vehiculul în timpul evenimentului, acesta trebuie să aibă și calificările corespunzătoare.
 2. În timpul cursei, este posibil ca șoferul și copilotul să schimbe locul, cu condiția ca copilotul să aibă permis de conducere.
 3. Echipajele/concurenții sunt obligați să folosească numărul de start (alocat de Organizator înainte de Raliu, și care va fi atribuit prin tragere la sorți la baza raliului) pentru a-i identifica în timpul Raliului, și în special la aranjarea tuturor formalităților la Raliu. Biroul de raliuri.

4. Verificare administrativă la miting

Participanții ale căror înscrieri au fost acceptate în competiție sunt obligați să prezinte la Biroul Raliuri următoarele documente pentru verificare: permise de conducere și copilotul, opțional, un act de identitate, la cererea Organizatorului, confirmarea plății pentru participarea la concurs. mitingul, pentru a identifica și controla valabilitatea și caracterul complet al înscrierilor. După acceptarea administrativă pozitivă, echipajele primesc un pachet de start.

5. Documentele oficiale ale cursei

 • Regulamentul campionatului
 • Mesaje
 • Permisiuni de la proprietarii de terenuri
 • Lista de pornire
 • Rezultatele oficiale ale raliului
 • Tabel de cerințe pentru cursuri

III. Organizarea Campionatului

 1. Raliul este o depășire multiplă a traseului desemnat între benzile de limitare a pistei de conducere – MT, în direcția stabilită de Organizator, de-a lungul unei piste închise dispuse în buclă.
 2. Înainte de începerea Raliului, echipajele primesc Cărți Rutiere, care sunt montate în vehicul pe o frânghie și asigurate de Judecător cu un sigiliu. Imediat după finalizarea participării la Raliu, echipajul este obligat să depună Cartea de Rutieră în locul desemnat de Organizator.
 3. Ruperea frânghiei, deteriorarea sigiliului sau distrugerea Road Card duce la descalificarea echipajului din raliu.
 4. Începutul traseului (bucla) este marcat cu tabelul Start, sfârșitul rutei (bucla) este marcat cu tabelul Meta.
 5. Începutul cronometrajului este automat pentru echipajul care va fi pornit de către Arbitru.
 6. Echipajele unei clase date sunt pornite în conformitate cu și în ordinea numerelor de plecare la intervale desemnate de judecător.
 7. Neprezentarea echipajului la start în ordinea desemnată va avea ca rezultat începerea numărării timpului cursei de către Arbitru – efectele sunt echivalente cu începerea.
 8. Timpul de conducere al echipajelor este de 2×180 minute (6 ore în total). Va fi o pauză de o oră după primele 180 de minute ale mitingului.
 9. După pauză de set, concurenții vor fi reluați de către Arbitru în ordinea numerelor de start, iar echipajele care nu apar la Start la ora stabilită vor fi taxate cu ora de start.
 10. Pentru fiecare tur parcurs echipajul primește 2 puncte. Un tur finalizat este unul în care echipajul a parcurs toate probele speciale.
 11. Pentru fiecare SS finalizat, echipajul primește puncte, al căror număr depinde de nivelul de dificultate al SS. Numărul de puncte disponibile pentru fiecare SS va fi publicat înainte de miting.
 12. Sunt luate în considerare doar probele speciale parcurse în timpul aplicabil, cu condiția ca turul să fie finalizat în acest timp. Punctele pentru etapele parcurse fără a parcurge turul în timpul alocat nu sunt luate în considerare.
 13. Echipajele sunt obligate să circule între benzile care marchează traseul Raliului. Trecerea dincolo de casete are ca rezultat recunoașterea echipajului ca și-a încheiat raliul, iar rezultatele acestora vor fi socotite doar pe baza tururilor parcurse anterior.
 14. Un echipaj care părăsește caseta din cauza unei defecțiuni a vehiculului sau a unei plecări necontrolate de pe traseu poate reveni oricând în competiție în același loc în care a lăsat caseta – echipajul este obligat să restabilească continuitatea casetelor (cravată sau reparați-le în mod corespunzător).
 15. Un echipaj care, indiferent de motiv, rupe banda primește un tarif pentru spargerea benzilor, în conformitate cu tariful stabilit pe durata mitingului.
 16. Un vehicul care reintră pe traseul de raliu din Zona de service are obligația absolută de a ceda locul celorlalți participanți de pe traseu.
 17. Necedarea dreptului de trecere la intrarea pe traseu din Zona de service sau la întoarcerea pe traseu și provocând o amenințare pentru alți participanți la Raliu sau provocarea unei coliziuni are ca rezultat descalificarea din Raliu.
 18. Deplasarea în zona de service cu o viteză mai mare de 5 km/h are ca rezultat o penalizare sub formă de deducere a punctelor pentru trei tururi complete.
 19. Este strict interzisă deplasarea vehiculului în direcția opusă direcției traseului indicat de Organizator. Nerespectarea duce la descalificare.
 20. Timpul în care vehiculul rămâne în afara traseului nu este limitat.
 21. Dacă există o aglomerație pe traseul Raliului care împiedică concurenții să circule, Arbitrul, în consultare cu Directorul Raliului, poate muta ridicătorii astfel încât Cursa să poată continua. Directorul de raliu poate decide prelungirea timpului Cursei până la momentul blocării traseului, despre care concurenții care participă la raliu vor fi informați prin plasarea informațiilor corespunzătoare pe panou în zona dintre panourile META și START.
 22. Este permis să ajute alte echipaje care participă la cursă și se află încă pe traseu. Este permisă remorcarea echipajelor în Zona de service.
 23. Echipajele sunt obligate să folosească benzi de protecție a copacilor atunci când folosesc trolii. Lățimea minimă a benzii este de 6 cm. Neutilizarea casetei va avea ca rezultat o penalizare și un tarif (tabel de penalități).
 24. Organizatorul va informa despre durata Evenimentului și Programul acestuia la briefingul înainte de începere. Ora aproximativă a cursei și programul vor fi publicate pe site-ul Evenimentului.
 25. În timpul deplasării vehiculelor în timpul mitingului, șoferul și copilotul din vehicul sunt obligați să aibă căștile pe și cuplate și centurile de siguranță cuplate, sub sancțiunea descalificării.

IV. Tehnician de service / Suport tehnic

 1. Fiecare echipaj poate acredita maxim 2 tehnicieni de service.
 2. Mai multe echipaje pot folosi același tehnician de service.
 3. Acreditarea tehnicianului de service are loc în biroul de raliu și costă 250 PLN
 4. Ca parte a acreditării, tehnicianul de service primește o vestă H6, un tricou H6 și intrare la banchet după miting.
 5. Pentru a putea intra pe pistă, tehnicianul de service trebuie să poarte vestă H6 și cască proprie.
 6. Tehnicianul de service are dreptul de a ajuta echipajul de pe traseu și din spatele benzilor la repararea vehiculului avariat și la scoaterea vehiculului de pe traseu în cazul unei avarii.
 7. Tehnicianul de service nu este autorizat și acțiunile sale vor fi tratate ca asistență terță dacă întreprinde acțiuni definite ca asistență terță într-o altă situație decât scoaterea vehiculului de pe traseu sau asistența în reparație.
 8. În baza de service, ca și înainte, este permisă participarea la repararea altor persoane decât echipajul și tehnicianul de service.
 9. Tehnicianul de service poate folosi vehiculul pentru a livra piese vehiculului avariat al concurenților, dar nu trebuie să se deplaseze pe traseul raliului. Un astfel de vehicul trebuie marcat corespunzator si in cazul in care este necesar sa circule printr-o parte a traseului, Tehnicianul de Service va fi obligat sa obtina acordul Judecatorilor fara a bloca vehiculele participante la miting.
 10. Vehiculul de service nu trebuie să fie implicat în acordarea directă de asistență de către tehnicianul de service către echipaj. Organizatorul permite asistență sub forma remorcării vehiculului avariat al echipajului de către un vehicul de service, dar numai în timpul unei pauze între etape sau după încheierea raliului, în caz contrar va fi tratată ca asistență externă.

V. Ajutorul extern

 1. Toate persoanele, altele decât echipajul, sunt considerate persoane care oferă asistență externă.
 2. Următoarele acțiuni sunt considerate asistență externă:
  • Fixarea și desfacerea centurii de siguranță pe copaci de către o persoană din afara echipajului

  • Trecând frânghia către echipaj

  • Dă și întinde capcane echipajului

  • Împingerea vehiculului de către alte persoane decât echipajul.

  • Ajutorul exterior nu este ajutorul unui alt echipaj de pe traseu.

  • Orice activitate fizică care afectează mișcarea echipajului pe trasee

 3. Ajutorul exterior, în tabelul penalităților, echivalează cu neclasificarea echipajului.
 4. Singura excepție posibilă este asistența într-o situație de pericol pentru viața sau sănătatea echipajului
 5. Oferirea de sfaturi echipajului și conversațiile dintre echipaj și terți nu este un ajutor din exterior, cu toate acestea, utilizarea unor astfel de sfaturi este tratată ca o atitudine nedemnă de competiția sportivă.

VI. Reparatii vehicule pe drum

 1. Repararea vehiculului pe traseu este posibilă numai în situația în care este imposibil ca vehiculul să îl părăsească din motive tehnice sau de teren.
 2. La cererea Judecătorului sau Organizatorului, echipajul este obligat să scoată vehiculul defect de pe traseul raliului.

VII. Punctajul și clasificarea campionatului

 1. Clasificarea echipajelor se va efectua separat pentru fiecare clasă
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula începerea oricărei cursuri cu rambursare. Informațiile despre acest fapt vor fi anunțate pe site-ul Campionatului sau la locul de desfășurare a Campionatului. În acest caz, clasa în cauză nu va fi clasată în acel Campionat.
 3. Toate clasele concurează pe traseele desemnate, traseele pot avea secțiuni comune tuturor claselor.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a conduce traseul pentru mai mult de o clasă. Aceste informații vor fi furnizate în timpul briefing-ului concurenților înainte de miting.
 5. Nu este permisă schimbarea vehiculului în timpul Evenimentului.
 6. Toate echipajele care participă la cursă vor fi clasificate, unde se numără numărul de tururi efectuate.
 7. Echipajele care au fost pedepsite cu descalificare nu iau în calcul turele parcurse ale traseului.
 8. Arbitrii de pe traseul Raliului asigură respectarea Regulamentului. Fiecare încălcare a Regulamentului este consemnată de către Judecător în Cardul Arbitrului, despre care Judecătorul informează dând un semnal sonor și indicând echipajul căruia i se aplică înregistrarea. Echipajul are dreptul de a afla imediat ce înscriere a fost făcută în Card. În cazul în care echipajul dorește să-și exercite acest drept, este obligat să se deplaseze la locul în care se află în prezent Judecătorul. Arbitrul nu are dreptul de a modifica scorurile realizate. Echipajele transmit toate explicațiile după încheierea Cursei la Biroul Raliuri, Directorului de Raliu în prezența Arbitrului care face înregistrarea.
 9. Tabelul de puncte
Punct (tură)Timpul călătorieiDescrierea evenimentuluiMetoda de calcul
+1Timpul măsuratEchipajul finalizează etapa la ora stabilită – o tură confirmată de o înscriere în carnetul de bord și sistemul electronicArbitrul adună turul punctat și introduce timpul alergării.
0Turul precedent durează 3 oreEchipajul parcurge turul depasind timpul stabilit pentru finalul etapei – turul este confirmat de o inscriere in cronometru si sistemul electronicArbitrul introduce timpul de finalizare a cursei finalizate în conformitate cu limita pe care o avea echipajul pentru o anumită etapă.
0timpul pe tur nu este luat în calcul, dar timpul general al etapei este în continuare număratEchipajul parcurge turul în același timp, nu are un start sau sosire înregistrat în card și sistemTura nu este luată în calcul
+1Timpul măsuratEchipajul parcurge o tură în timp ce cardul sau sistemul nu are oră de pornire (una din două). Arbitrul verifică absența în card sau sistem și, conform celei de-a doua surse, face intrarea lipsă.Arbitrul adună turul punctat și introduce timpul alergării.
+1Timpul în funcție de măsurare în care startul este numărat conform înscrierii în card.Echipajul decolează după timpul alocat, totuși parcurge turul corect.Ora de pornire se calculează în funcție de înscrierea în card, timpul pierdut nu este compensat.

10. Tabelul pedepselor

PENALIZAREDELICTMETODA DE CALCUL
Aducere aminteRupere de panglică (cu condiția să vă întoarceți pe traseu în același loc și să reparați continuitatea benzii)Pentru fiecare abatere
Descalificarea din concursPlecare de pe bandă atunci când nu există întoarcere pe traseu în același loc sau când traseul este scurtat.Pentru fiecare abatere
Descalificare +200 PLN/cm circumferință arborelui.Atașarea frânghiei de troliu fără banda de protecție direct pe copac sau folosind banda prea îngustă, adică <6 cm lățime.Pentru fiecare abatere
Nu se clasificăNeașezarea autocolantelor de pornire furnizate de Organizator pe vehicul sau cascăPentru abatere
2000 PLNPoluarea mediului prin turnarea uleiurilor, grăsimilor, carburanților și a altor fluide de operare toxice pe sol sau în apă.Pentru fiecare abatere
500 PLNPoluarea mediului cu deșeuri solidePentru fiecare abatere
DescalificareDeplasarea pe traseul Raliului (cu excepția fragmentelor de pe un drum public) cu 24 de ore înainte de începerea și 24 de ore după terminarea Raliului, cu autovehicule.Pentru fiecare abatere
Descalificare– Ajutor străin
– Comportament nesportiv
– Călărie fără cască
– Starea în afara unui vehicul pe o rută fără cască
– Transportarea pasagerilor pe vehiculele concurenților de-a lungul traseului raliului
– Conducerea sub influența alcoolului și/sau drogurilor
– Nerespectarea gravă a Regulamentului evenimentului, a instrucțiunilor Organizatorului, a arbitrilor
– Poluarea mediului prin turnarea de uleiuri, lubrifianți, combustibili și alte fluide de operare toxice pe sol sau în apă și poluarea mediului cu deșeuri solide, dacă aceste activități sunt considerate a fi deosebit de periculoase și împovărătoare pentru mediu, sau echipajul în mod repetat și săvârșește cu intenție infracțiunile descrise. Pedeapsa de descalificare în acest caz este combinată cu sancțiunile financiare descrise
– Conducerea deliberată de-a lungul traseului în direcția opusă celei indicate de Organizator
Pentru oricare dintre infracțiunile enumerate

VIII. Raportarea infracțiunilor și protestelor

 1. Organizatorul, după încheierea mitingului într-o oră specificată, de fiecare dată în Programul fiecărei runde, oferă timp pentru raportarea protestelor și a abaterilor participanților.
 2. Abaterile pot fi raportate de un participant la raliu (sofer, copilotar, tehnician de service).
 3. Abaterea trebuie depusă în scris. Formularul va fi disponibil la biroul de miting. Dovezile trebuie atașate formularului.
 4. Dovezile sunt considerate a fi un material foto sau video care arată clar încălcarea.
 5. A doua modalitate de a raporta o infracțiune este să o raportezi arbitrului direct în timpul incidentului.
 6. Arbitrul martor ocular confirmă un astfel de eveniment în notele arbitrului.
 7. Nota judecătorului confirmată de judecător este echivalentă cu confirmarea materialului foto sau video.
 8. Organizatorul, pe baza declarațiilor scrise și a probelor colectate, va analiza încălcarea regulilor și va aplica o pedeapsă conform tabelului de pedepse în cazul în care îl va găsi vinovat pe învinuit.
 9. Învinuitul are dreptul să prezinte dovezi ale nevinovăției sale și sub formă de fotografii, filmulețe sau note a judecătorului.
 10. De asemenea, părțile au dreptul de a-și exercita drepturile în cadrul procedurilor civile.

VIII. Clasamentul general al campionatului

 1. Clasificarea generală se realizează într-un anumit sezon.
 2. Un sezon este un an calendaristic în care au loc o serie de mitinguri.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula un eveniment de raliu inclus în Clasamentul General în situația în care, din motive de forță majoră, nu este posibilă desfășurarea competiției.
 4. Clasificarea generală a echipajelor se realizează în trei clase pentru mașini: NOL, ADV, CHL
 5. Echipajele vor fi clasificate din cele mai bune trei runde la care au participat.
 6. Locul unui echipaj dat în Clasamentul General este rezultatul locurilor ocupate în Campionatele individuale – cu cât valoarea este mai mică, cu atât locul este mai mare.
 7. Ca parte a Clasificării Generale, sunt premiate primele 3 echipaje dintr-o anumită clasă, pot exista locuri ex aequo

IX. PREMII

 1. Premiile materiale sunt finanțate de sponsori, Organizator sau Parteneri.
 2. Organizatorul nu prevede posibilitatea de a schimba premii materiale cu premii in bani
 3. Premiile sunt acordate primelor trei echipaje din fiecare clasă.
 4. Organizatorii pot acorda premii suplimentare.

X. CONDIȚII TEHNICE

 1. Îndeplinirea condițiilor stabilite în Capitolul 7 (Tabelul cerințelor de admitere) și în alte puncte ale acestei părți din Regulament este supusă examinării, inclusiv Verificările înainte și în timpul Raliului, iar elementele enumerate în Anexa 1 sunt supuse inspecției. .
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica starea tehnică a vehiculelor pentru a determina posibilitatea participării sale la raliu fără a reprezenta o amenințare pentru ceilalți participanți.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce limite ale numărului de echipaje acceptate la clasele individuale.
 4. Echipajele sunt obligate să se prezinte la briefing și Verificări înainte de începerea Raliului la data stabilită de Organizator.
 5. În timpul mitingului, nu este permisă plasarea conținutului considerat în mod obișnuit ofensator pe vehiculele și hainele concurenților.

XI. Trafic rutier

 1. Toate echipajele trebuie să respecte prevederile Legii poloneze din 20 iunie 1997. Legea circulației rutiere (adică Jurnalul de legi din 2021, articolele 450.463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269.) – în sfera de aplicare a acesteia la traseul Raliului. Șoferul vehiculului este pe deplin responsabil pentru toate aspectele legate de mișcarea vehiculului pe care îl conduce.
 2. Pe întreg traseul Raliului este necesar să se respecte regulile de precauție pentru a evita pericolul, sau pentru a nu pune în pericol echipajele de pe traseul Raliului, Judecătorii, Organizatorii și spectatorii.
 3. Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă un set de documente valabile cerute de legea poloneză pentru vehicul.

XII. Dispoziții finale

 1. În timpul participării la Raliu, echipajele nu pot fi sub influența alcoolului, drogurilor, substanțelor toxice, drogurilor care afectează conducerea sau a unor substanțe similare. Organizatorul își rezervă dreptul de a testa echipajul (folosind un etilotest) pentru conținutul de alcool din aerul expirat și de a utiliza teste de droguri pentru prezența drogurilor în organism atunci când se suspectează consumul de droguri. Șoferii sau piloții cărora, în timpul Ediției, se constată că au un conținut de alcool în aerul expirat mai mare de 0,1mg/dm3 și/sau prezența drogurilor în organism vor fi imediat descalificați de la Eveniment sau nu li se va permite începe în Eveniment dacă testul este efectuat înainte de începere. Refuzul de a se supune testului etilotest și/sau testului de droguri echivalează, de asemenea, cu descalificare.
 2. Pentru comportament nesportiv, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica echipajul din Ediție sau de a nu admite echipajul la Edițiile următoare. Călătoria, care reprezintă o amenințare pentru sănătatea, viața și proprietatea celorlalți participanți la Raliu, este, de asemenea, tratată ca un comportament nesportiv. Organizatorul poate fi sesizat cu privire la comportamentul nesportiv de către Arbitrul, un alt Participant la Raliu, persoanele care participă la organizarea Raliului. O astfel de notificare trebuie făcută în scris, cel târziu la data limită de acceptare a protestelor în urma anunțării rezultatelor neoficiale. Notificarea trebuie să conțină o descriere a comportamentului nesportiv al echipajului care a comis un astfel de comportament, numărul și clasa acestuia, detalii despre echipajul care a trimis notificarea și un număr de telefon de contact. Notificarea se depune pe formularele de protest disponibile la Biroul Raliului și trebuie livrate acolo. Arbitrii depun notificarea direct Directorului de Raliu, iar baza de depunere a sesizării este Cardul Arbitrului. Notificări făcute după sunt nevalide și Organizatorul nu le va lua în considerare.
 3. Un Participant care renunță la participarea la eveniment este obligat să anunțe Organizatorul cât mai curând posibil folosind toate mijloacele disponibile și să livreze Cardul de pontaj la Biroul Raliului cât mai curând posibil. Nicio taxă nu va fi rambursată unui astfel de echipaj.
 4. Pe parcursul întregului eveniment, participanții trebuie să respecte Regulile Evenimentului, instrucțiunile Organizatorului, Jucătorilor și altor persoane indicate și autorizate de Organizator. Orice nerespectare a acestei cerințe poate duce la consecințe variind de la o penalizare la descalificare și excludere din Editare. Echipajele descalificate și/sau excluse din Eveniment nu vor fi rambursate pentru nicio taxă plătită.
 5. Participanții sunt obligați să:
  • Evitarea și prevenirea situațiilor care pot aduce pericol pentru Participanți, Organizatori sau terți, precum și pentru proprietatea acestora.
  • Acordarea de asistență reciprocă în caz de accidente sau alte situații periculoase pentru viață sau sănătate.
  • Notificari de evenimente catre Organizatori si servicii de salvare/medicale.
  • Grija pentru mediul natural.
 6. Protestele de orice fel (privind jurizare, rezultate, poziție în clasament) trebuie depuse în scris Arbitrului-Șef în cel mult 15 minute de la anunțarea rezultatelor neoficiale ale Evenimentului. Protestul va fi luat în considerare în cel mult 2 ore de la primirea protestului de către Biroul de Raliuri. Verdictul este făcut public la avizierul din Biroul Raliuri. Reclamațiile legate de daune, pierderi, pierderi personale nu vor fi luate în considerare. Rezultatele anunțate după soluționarea oricăror proteste sunt finale și oficiale. Nu vor fi luate în considerare cereri, comentarii sau proteste depuse după anunțarea rezultatelor oficiale.
 7. Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele rezultate din starea de sănătate a participanților și spectatorilor.
 8. Traseul Campionatului se desfășoară prin locuri în care se desfășoară trafic rutier normal și în zone în care se desfășoară silvicultură și agricultură.
 9. Participarea la Raliu poate fi periculoasă. Participantul participă la Eveniment pe propriul risc. Fiecare participant poartă responsabilitatea civilă și penală exclusivă pentru orice daune cauzate de el însuși sau de vehiculul folosit de acesta. Prin semnarea prezentului regulament, Participanții renunță la orice pretenție împotriva Organizatorului, în special, declară că renunță la dreptul de a iniția o acțiune în justiție sau de a cere recurs împotriva Organizatorilor, agenților, sponsorilor, participanților și asistenților acestora, autorităților, proprietarilor de terenuri și oricărei și tuturor celorlalte persoane asociate cu organizarea Evenimentului, în legătură cu orice și toate accidentele sau pierderile legate de Eveniment, chiar dacă accidentul sau dauna a fost intenționată sau a rezultat din neglijență gravă. Prezentul Regulament intră în vigoare pentru toate părțile interesate la depunerea formularului de înregistrare și semnarea Declarației Participantului, ceea ce echivalează cu o declarație de exonerare de răspundere a Organizatorilor, ceea ce înseamnă că între participanții la Raliu, inclusiv toți membrii echipei ( pilot, copilotar, insotitori, mecanici si alte persoane) si Organizatorul Raliului, inclusiv toate persoanele care actioneaza in numele Organizatorului, se incheie un contract. Toți participanții la Campionat sunt obligați să citească prezentul Regulament, să confirme acceptarea prevederilor acestuia prin semnătură și acordul expres scris de a renunța la orice pretenție împotriva Organizatorului prin semnarea Declarației. Nesemnarea Declarației duce la excluderea participantului din Ediția Rally, fără dreptul de a returna taxa de înscriere.
 10. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut responsabil pentru daunele personale și materiale, inclusiv daunele cauzate de Participanții la Raliu sau de persoanele asociate acestuia (oaspeți, mecanici, tehnicieni de service și alte persoane) în bunurile proprii sau față de alți Participanți sau terțe părți.
 11. Organizatorii își rezervă dreptul de a face orice modificări necesare Evenimentului, rezultate din forță majoră, situații legate de necesitatea asigurării siguranței sau dispuse de organele abilitate, precum și de a anula Evenimentul în totalitate, dacă este necesar din cauza unor circumstanțe neprevăzute – în o astfel de situație Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune sau pierderi suferite de vreo persoană.
 12. Costul participării la Ediție este stabilit de Organizatorul Ediției și comunicat participanților cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea Ediției.

XIII. Protectia mediului

 1. Datorită necesității de îngrijire a mediului natural în timpul Raliului, este inacceptabilă poluarea mediului cu fluide de funcționare, echipamente uzate și/sau alte deșeuri.
 2. Echipajele sunt obligate să folosească benzi de protecție a copacilor atunci când folosesc trolii. Lățimea minimă a benzii în clasele de mașini este de 6 cm pentru vehiculele cu o greutate neîncărcată de până la 2 tone și de 12 cm pentru vehiculele cu o greutate fără încărcătură mai mare de 2 tone. Organizatorul recomandă folosirea covorașelor de mediu la efectuarea reparațiilor.
 3. O sancțiune financiară poate fi impusă împreună cu o sancțiune de descalificare dacă infracțiunea este considerată a fi deosebit de periculoasă și împovărătoare pentru mediu sau echipajul comite din nou o infracțiune similară.

XIV. Cereri, taxe, formalități

 1. Echipajul este format din două persoane: șoferul și pilotul. Șoferul și copilotul pot schimbă locurile în vehicul la discreția lor, cu condiția ca pilotul să aibă permis de conducere de categoria corespunzătoare.
 2. Transportul de pasageri în timpul Raliului în mașini înscrise la Raliu este interzis și se pedepsește cu descalificare din cauza încălcării regulilor de siguranță.
 3. Taxa de intrare și cererile pentru Eveniment acoperă întregul echipaj (șofer și copilotar). Taxa de înscriere include: dreptul de a intra pe traseul Raliului și participarea la competiție.
 4. Valoarea taxei de înscriere la clasele individuale și a taxelor suplimentare este stabilită de Organizator și publicată pe site.
 5. Cererile de participare și taxa de intrare echivalează cu acceptarea termenilor prezentului Regulament.
 6. Cererea se consideră acceptată la primirea taxei de înscriere și după confirmarea scrisă a acceptării de către Organizator.
 7. În cazul refuzului de a accepta cererea, Organizatorul va informa Solicitantul despre aceasta în termen de 10 zile de la data primirii taxei de înscriere.
 8. Demisia unui participant de la participarea la Raliu (confirmată printr-o cerere scrisă) nu are ca rezultat obligația Organizatorului de a returna taxa de înscriere. taxa de înscriere se returnează dacă demisia are loc cu până la 30 de zile înainte de începerea Ediției.
 9. Dacă plata se face mai târziu de 30 de zile înainte de începerea Ediției, taxa de înscriere nu se restituie. Fiecare participant este rugat să completeze formularul de mai jos și să-l semneze, cel târziu în ziua începerii unei anumite Ediții a Raliului.

XV. Dispoziții tranzitorii

 1. Prezentul Regulament intră în vigoare la anunțul pe site-ul Campionatului (pmh6.pl)
 2. Aceste Regulamente se aplică în timpul Campionatului de Traversare PMO H6
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări Regulamentului, în cazuri justificate, în timpul sezonului. Orice modificări vor fi făcute publice prin publicarea unei noi versiuni a Regulamentului pe site-ul Campionatului.