Osalemisega rallil võivad kaasneda ohud. Osaleja osaleb üritusel omal vastutusel. Iga osaleja vastutab üksi tsiviil- ja kriminaalõiguslikult kõigi isiku- ja vara kahjude eest, mida ta ise või tema kasutatav sõiduk põhjustab.

I. Terminoloogia ja määratlused

 1. CHL: CHALLENGE autoklassi tähistus
 2. ADV: ADVANCE autoklassi tähistus
 3. NOL: NO LIMIT autoklassi tähistus
 4. Üritus, Võidusõit, Ralli, Võistlus: H6 PMO Offroadi Meistrivõistlused, edaspidi nimetatud Meistrivõistlusteks. Ingliskeelses versioonis tuntud kui H6 PMO Rally.
 5. Meistrivõistlused: H6 PMO Offroadi Meistrivõistlused. Mõiste “Meistrivõistlused” käesolevas reglemendis viitab mis tahes eespool nimetatud üritusele, mille suhtes reglemendi hetkel kohaldatakse.
 6. Kontrollpunktid (Start ja Finish): märgistatud koht ürituse trassil, kus kohtunikud tõmbavad teekonnakaardi kinni ja tehakse sissekanne elektroonilises mõõtesüsteemis.
 7. Vahetsoon (MT): trassil olev ala, mida piiravad markerid – kogu trass kulgeb vahetsoonide (MT) vahel.
 8. Ring: Rada tähistatud mõlemalt poolt lintidega, mis algavad START märgiga ja lõpevad META märgiga.
 9. Teekaart: Sõidukile kinnitatud ja pitseeritud kaart, kuhu märgitakse järjestikuste PKP-de läbimise tõendid templitega.
 10. Kontrolluuringud (BK): Sõiduki ja varustuse vastavuse kontrollimine reglemendis määratletud tehniliste tingimuste nõuetele. BK läbimine on kohustuslik, vastasel juhul ei lubata võistkonda võistlusele. BK ajal peab olema kohal vähemalt üks võistkonna liige.
 11. Võistlejate briifing: Kohtumine võistlejate ja võistluse direktori vahel enne võistluse algust.
 12. Teenindusalad: Korraldaja poolt määratud alad võistlejate sõidukite remondiks võistlustrassil. Teenindusalal on lubatud kõik võõras abi, mis on määratletud peatükis V kui “Võõras Abi”.
 13. Sõiduaegne piirang: Võistluse kestus, mis on kõigile osalejatele sama, arvestades võistkonna stardist finišini sõitmise aega, mis on 6 tundi, jagatuna kaheks 3-tunniseks etapiks.

II. Üldine ja organisatsiooniline teave

1. Üldinfo

 1. Meistrivõistlused on lõimiv-rekreatiivne üritus. Meistrivõistluste eesmärk on võistelda maasturitega võistlejate vahel ja selgitada välja parimad meistrivõistluste võistkonnad.
 2. Meistrivõistlused koosnevad neljast üritusest (väljaandest, ringist).
 3. Reglemendi jaoks kasutatakse järgmisi nimetusi: H6 PMO Przeprawowe Mistrzostwa, PMH6, ralli, üritus, võistlus, väljaanne, võidusõit ja välismaalaste versioonid H6 PMO Rally ja sellest tulenevad tõlked.
 4. Kõik meistrivõistlustega seotud teave avaldatakse avalikkusele ametliku meistrivõistluste veebisaidi kaudu, mis on kättesaadav aadressil https://pmh6.pl.
 5. H6 nimi on õiguslikult kaitstud kaubamärk, mille omanik on Xtreme Sports Sp. z o.o.

2. Meistrivõistluste korralduslikud juhised

 1. H6 PMO Przeprawowe Meistrivõistlused on Xtreme Sports Sp. z o.o. omandis.
 2. Tehniliste ja spordikorralduslike koordinaatorite, ralli direktori ja peakohtuniku määramine on Korraldaja pädevuses ning neil on õigus tõlgendada käesolevat Eeskirja ehk lahendada kõikvõimalikke erimeelsusi ja kahtlusi, mis võivad tekkida käesoleva Eeskirja kohaldamisel ja tõlgendamisel. Przeprawowe Mistrzostwa H6 PMO võistluste Korraldajaks on Xtreme Sports Sp. z o.o., mille asukoht on aadressil Księżycowa 12, 55-050 Sulistrowiczki, KRS 0000940865.
 3. Käesolev Eeskiri on Przeprawowe Mistrzostwa H6 PMO konkreetse võistluse korraldusest alates avaldamise hetkest ametlikul võistluse veebisaidil.
 4. Käesoleva Eeskirja lisad vastavalt allpool olevale loendile moodustavad selle lahutamatu osa.
 5. Lisade loetelu: Lisa nr 1 Protesti vorm, Lisa nr 2 Meistrivõistlustel osaleja avaldus
 6. Korraldaja jätab endale õiguse tühistada Üritus ilma tasutud summa tagastamist põhjendamata.
 7. Korraldaja ei vastuta osalejate kulude eest (sõiduki ettevalmistamine, reisimine, majutus, toitlustus) ja seoses ärajäänud ralliga.
 8. Korraldaja ei ole kohustatud tagastama osavõtutasu, mis tühistatakse vähem kui 30 päeva jooksul alates ralli toimumise kuupäevast, millele ta registreerus.
 9. Korraldajal ei ole kohustust hüvitada kulusid ja osavõtutasu, kui ralli jääb ära ametkondade poolt dikteeritud seadusandluse tõttu.

3. Osalejad

 1. Meeskonnad peavad koosnema kahest osalejast ehk juhist ja kaassõitjast. Meistrivõistlustel on lubatud sõitjana osaleda iga füüsiline isik, kellel on Poola territooriumil kehtivate B-kategooria mootorsõidukite juhtimisõigus. Teise sõitjana (piloodina) võib meistrivõistlustel osaleda igaüks – kui võistluse ajal juhib sõidukit teine ​​sõitja (piloot), peab tal olema ka vastav kvalifikatsioon.
 2. Võistluse ajal on juhil ja kaassõitjal võimalik kohti vahetada eeldusel, et kaassõitjal on juhiluba.
 3. Ekipaažid/võistlejad on kohustatud kasutama stardinumbrit (mille korraldaja on määranud enne rallit ja mis määratakse rallibaasis loosi teel) selleks, et neid tuvastada ralli ajal ja eelkõige kõikide formaalsuste korraldamisel. Ralli kontor.

4. Halduskontroll miitingul

Võistlustele aktsepteeritud osalejad peavad võistlusbüroos esitama järgmised dokumendid kontrollimiseks: juhiloa ja piloodi korral alternatiivselt isikut tõendava dokumendi, korraldaja taotluse korral makse kinnituse võistluse osalustasu kohta, eesmärgiga identifitseerida ja kontrollida sissekannete ajakohasust ja täielikkust. Pärast meeskonna positiivset administratiivset vastuvõtmist antakse neile stardipakett.

5. Ralli ametlikud dokumendid

 • Meistrivõistluste reglement
 • Sõnumid
 • Maaomanike load
 • stardinimekiri
 • Ralli ametlikud tulemused
 • Nõuete tabel klassidele

III. Meistrivõistluste korraldamine

 1. Ralli on mitmekordne määratud trajektoori läbimine piiravate lintide vahel – MT, suunas, mille on määranud korraldaja, suletud ringrajal.
 2. Enne ralli algust saavad meeskonnad Teedekaardid, mis kinnitatakse sõidukile köie abil ja lukustatakse kohtuniku plombiga. Meeskond peab pärast ralli lõppu Teedekaardi kohe korraldaja poolt määratud kohas tagastama.
 3. Köie katkestamine, plommi kahjustamine või Teedekaardi hävitamine toob kaasa meeskonna diskvalifitseerimise rallilt.
 4. Raja (ringi) algus on märgitud stardisildiga, raja (ringi) lõpp on märgitud finišisildiga.
 5. Aja mõõtmine algab automaatselt meeskonnale, kes saab stardi kohtunikult.
 6. Klasside meeskonnad startivad vastavalt numbriga määratud järjekorras, ajavahemikega, mille on määranud kohtunik.
 7. Meeskonna mittetulek stardisse määratud järjekorras toob kaasa aja arvestamise alguse kohtuniku poolt – sama tähendab, et meeskond on startinud.
 8. Meeskonna sõiduaeg on 2×180 minutit (kokku 6 tundi). Pärast esimesi 180 minutit on ette nähtud ühetunnine paus.
 9. Pausi lõppedes käivitab kohtunik võistlejad uuesti vastavalt stardijärjekorrale ning meeskondadele, kes ei ilmu stardis määratud aja jooksul, hakatakse arvestama stardiaega.
 10. Iga läbitud ringi eest saab meeskond 2 punkti. Läbitud ringiks loetakse juhul, kui meeskond on läbinud kõik erikatsete lõigud.
 11. Iga läbitud SS eest saab meeskond punkte, mille arv sõltub SS raskusastmest. Iga SS jaoks saadaolevate punktide arv avaldatakse enne rallit.
 12. Arvesse lähevad ainult kehtiva aja jooksul läbitud kiiruskatsed, eeldusel, et ring läbitakse selle aja jooksul. Määratud aja jooksul ringi läbimata läbitud etappide punkte ei arvestata.
 13. Meeskonnad on kohustatud sõitma ralli marsruuti tähistavate lintide vahel. Lintidest kaugemale jõudmine toob kaasa meeskonna tunnustamise oma ralli läbinuks ning nende tulemusi arvestatakse ainult eelnevalt läbitud ringide põhjal.
 14. Sõiduki rikke või kontrollimatu trassilt lahkumise tõttu lindilt lahkunud ekipaaž võib igal ajal naasta võistlusele samas kohas, kust ta lindilt lahkus – meeskond on kohustatud taastama lintide järjepidevuse (lips või parandage need korralikult).
 15. Meeskond, kes olenemata põhjusest lindi lõhub, saab lintide lõhkumise eest tariifi vastavalt ralli ajaks kehtestatud tariifile.
 16. Sõiduk, mis naaseb Service Zone’ist rajale, peab tingimata andma teed teistele rajal olevatele osalejatele.
 17. Esimese eesõiguse mittetäitmine rajale naasmisel Service Zone’ist või rajale naasmisel ning ohu tekitamine teistele ralli osalejatele või kokkupõrke põhjustamine toob kaasa diskvalifitseerimise rallilt.
 18. Service Zone’is liikumine kiirusega üle 5 km/h toob kaasa karistuse punktide arvu vähendamise näol kolme täisringi võrra.
 19. On absoluutselt keelatud liikuda sõidukiga vastassuunas võrreldes Organisatori määratud suunaga. Reeglite eiramine toob kaasa diskvalifitseerimise.
 20. Sõiduki viibimise aeg rajast väljas ei ole piiratud.
 21. Kui ralli marsruudil esineb ummikuid, mis takistavad võistlejatel sõitmist, võib kohtunik, konsulteerides ralli direktoriga, tõsta püstikuid, et võistlus saaks jätkuda. Ralli direktor võib otsustada pikendada võistlusaega trassi blokeerimise ajaks, millest teavitatakse rallil osalevaid võistlejaid, asetades vastava teabe META ja START tabloo vahelisele alale.
 22. Lubatud on aidata teisi võistlusel osalevaid ja veel trassil olevaid meeskondi. Meeskondade pukseerimine hooldustsooni on lubatud.
 23. Meeskonnad on kohustatud vintside kasutamisel kasutama puukaitseteipe. Lindi minimaalne laius on 6 cm. Lindi kasutamata jätmine toob kaasa trahvi ja tariifi (trahvide tabel).
 24. Ürituse kestusest ja ajakavast teavitab korraldaja enne algust toimuval briifingul. Võistluse orienteeruv aeg ja ajakava avaldatakse Ürituse kodulehel.
 25. Sõidukite liikumise ajal ralli ajal peavad juhil ja sõidukis viibival kaassõitjal olema peas ja kinnitatud kiivrid ning kinnitatud turvavööd, millega kaasneb diskvalifitseerimine.

IV. Teenindustehnik / tehniline tugi

 1. Iga meeskond võib akrediteerida kuni 2 tehnikut.
 2. Mitmed meeskonnad võivad kasutada sama tehniku abi.
 3. Tehniku akrediteerimine toimub ralli büroos ja selle maksumus on 250 PLN.
 4. Akrediteeritud tehnik saab H6 vesti, H6 särgi ja pääsme ralli järgsele banketile.
 5. Tehnikul peab olema H6 vest ja oma kiiver, et pääseda rajale.
 6. Tehnikul on õigus abistada meeskonda rajal ja raja ääres sõiduki remondil ning sõiduki eemaldamisel rajalt rikke korral.
 7. Hooldustehnik ei ole volitatud ja tema tegevust käsitletakse kolmanda osapoole abina, kui ta teeb kolmanda osapoole abina määratletud toiminguid muus olukorras kui sõiduki eemaldamine teelt või abi remontimisel.
 8. Hooldusbaasis, nagu seni, on lubatud osaleda ka teiste isikute peale meeskonna ja hooldustehniku ​​remondis.
 9. Hooldustehnik võib kasutada sõidukit osade tarnimiseks võistlejate kahjustatud sõidukile, kuid ta ei tohiks liikuda mööda ralli marsruuti. Selline sõiduk peab olema nõuetekohaselt märgistatud ja kui on vaja läbida osa trassist, on hooldustehnik kohustatud rallil osalevaid sõidukeid blokeerimata hankima kohtunike nõusoleku.
 10. Teenindussõiduk ei tohi olla seotud hooldustehniku ​​poolt meeskonnale otsese abi osutamisega. Korraldaja lubab abi meeskonna vigastatud sõiduki pukseerimise näol hooldusautoga, kuid ainult etappidevahelisel vaheajal või pärast ralli lõppu, vastasel juhul käsitletakse seda välisabina.

V. Välisabi

 1. Võõra abistajaks loetakse kõiki isikuid, kes ei kuulu meeskonda.
 2. Võõra abistamiseks loetakse järgmisi tegevusi:
  • a) Võõrast isikust väljumisvöö kinnitamine ja lahtivõtmine puule väljastpoolt meeskonda
  • b) Köie andmine meeskonnale
  • c) Lõksude andmine ja seadmine meeskonnale
  • d) Sõiduki lükkamine isikute poolt, kes ei kuulu meeskonda
  • e) Võõra meeskonna abistamine rajal ei ole võõras abi
  • f) Iga füüsiline tegevus, mis mõjutab meeskonna liikumist rajal
 3. Võõra abi, karistuste tabelis, tähendab meeskonna klassifitseerimata jätmist.
 4. Ainus võimalik erand on abistamine meeskonna elu või tervist ohustavas olukorras.
 5. Võõras abi ei hõlma meeskonna suunamist ega suhtlemist võõraste isikutega, kuid selliste suuniste kasutamine loetakse ebasobivaks spordivõistlusel.

VI. Sõidukite remont teel

 1. Sõiduki remont teel on võimalik ainult olukorras, kus sõidukil on tehniliste probleemide või maastiku tõttu võimatu teelt lahkuda.
 2. Kohtuniku või korraldaja nõudmisel peab meeskond riknenud sõiduki rajalt eemaldama.

VII. Meistrivõistluste punktiarvestus ja klassifikatsioon

 1. Klassifikatsioonimeeskondi peetakse eraldi igas klassis.
 2. Korraldajal on õigus ükskõik millisest klassist stardid tühistada makse tagastamisega. Sellest teavitatakse võistluste ametliku veebisaidi kaudu või võistluspaigas. Sellisel juhul antud klassi ei hinnata antud võistlustel.
 3. Kõik klassid võistlevad määratud radadel, mis võivad sisaldada osaliselt ühiseid lõike kõikidele klassidele.
 4. Korraldajal on õigus korraldada rada rohkem kui ühele klassile. Selline teave edastatakse võistlejatele enne rallit toimuval koosolekul.
 5. Ürituse ajal ei ole lubatud sõidukit vahetada.
 6. Kõik Võistlusel osalevad ekipaažid klassifitseeritakse, kus loetakse läbitud ringide arv.
 7. Diskvalifitseerimisega karistatud ekipaažid ei arvesta trassi läbitud ringe.
 8. Ralli trassil olevad kohtunikud tagavad reeglite täitmise. Iga Reglemendi rikkumise fikseerib kohtunik kohtunikukaardile, millest kohtunik annab helisignaali ja annab märku meeskonnast, kelle kohta protokoll kehtib. Meeskonnal on õigus koheselt teada saada, mis kanne Kaardile on tehtud. Kui meeskond soovib seda õigust kasutada, on ta kohustatud minema kohta, kus kohtunik parasjagu asub. Kohtunikul ei ole õigust tehtud skoori muuta. Meeskonnad esitavad kõik selgitused pärast võistluse lõppu rallibüroos ralli direktorile protokolli teinud kohtuniku juuresolekul.
 9. Punktitabel:
Punkt (ring)Reisi aegSündmuse kirjeldusArvutusmeetod
+1Mõõdetud aegMeeskond läbib etapi määratud ajal – ring, mis on kinnitatud ajakaardile ja elektroonilisse süsteemi sissekandegaKohtunik liidab läbitud ringi ja sisestab jooksuaja.
0Eelmine ring kestab 3 tundiEkipaaž läbib ringi ületades etapi lõpuks määratud aega – ringi kinnitab kanne ajakaardil ja elektroonilises süsteemisKohtunik sisestab läbitud sõidu läbimise aja vastavalt limiidile, mis meeskonnal antud etapil oli.
0ringiaega ei loeta, kuid ikkagi läheb arvesse etapi üldaegMeeskond läbib ringi samal ajal, ei ole kaardil ja süsteemis registreeritud starti ega finišitRingi ei arvestata
+1Mõõdetud aegMeeskond läbib ringi, kui kaardil või süsteemil pole stardiaega (üks kahest). Kohtunik kontrollib puudumist kaardil või süsteemis ja teise allika järgi teeb puuduva kande.Kohtunik liidab läbitud ringi ja sisestab jooksuaja.
+1Mõõtmise järgne aeg kus starti loetakse kaardi sissekande järgi.Meeskond stardib pärast ettenähtud aega, kuid läbib õige ringi.Stardiaeg arvestatakse kaardi kande järgi, kaotatud aega ei hüvitata.

10. Karistuste tabel

KARISTUSRÜNNAKARVUTAMISE MEETOD
MeeldetuletusLindi katkemine (eeldusel, et naasete marsruudile samas kohas ja parandate lindi järjepidevust)Iga süüteo eest
Võistlustelt diskvalifitseerimineVäljumine lindilt, kui samas kohas marsruudile tagasi pole või kui marsruuti lühendatakse.Iga süüteo eest
Diskvalifitseerimine +200 PLN/cm puu ümbermõõt.Kinnitades vintsi köie ilma kaitseteibita otse puu külge või kasutades liiga kitsast, s.o <6cm laiust teipi.Iga süüteo eest
Ei klassifitseeriKorraldaja poolt antud stardikleebiste sõidukile või kiivrile panemata jätmineÜleastumise eest
2000 PLNKeskkonna saastamine õlide, määrdeainete, kütuste ja muude mürgiste töövedelike maapinnale või vette valamisel.Iga süüteo eest
500 PLNKeskkonna saastamine tahkete jäätmetegaIga süüteo eest
DiskvalifitseerimineLiikumine ralli marsruudil (v.a killud avalikul teel) 24 tundi enne starti ja 24 tundi pärast ralli lõppu mootorsõidukitega.Iga süüteo eest
Diskvalifitseerimine– Võõra abi osutamine
– Ebaspordimehelik käitumine
– Sõitmine ilma kiivrita
– Viibimine rajal väljaspool sõidukit ilma kiivrita
– Reisijate vedamine võistlejate sõidukitel rajal
– Sõitmine alkoholi ja/või narkootiliste ainete mõju all
– Määruste, korraldaja ja kohtunike juhiste ränk eiramine
– Keskkonna saastamine õlide, määrdeainete, kütuse ja muude toksiliste vedelike valamisega maapinnale või vette ning keskkonna reostamine tahketes jäätmetes, kui need tegevused on eriti ohtlikud ja koormavad keskkonda või kui meeskond korduvalt ja tahtlikult süüdista neid rikkumisi. Sel juhul kaasneb diskvalifitseerimise karistus eelnevatele rahatrahvidele.
– Eesmärgipärane sõitmine rajal vastupidises suunas, kui on määratud korraldaja poolt
Mis tahes loetletud süütegude eest

VIII. Süütegudest ja protestidest teatamine

 1. Korraldaja näeb ette võimaluse võistluse lõppedes kindlaksmääratud ajal igal ringil protestide ja osalejate rikkumiste esitamiseks vastavalt ajakavale.
 2. Rikkumisi võib esitada võistluse osaleja (juht, kaardilugeja, mehaanik).
 3. Rikkumine tuleb esitada kirjalikus vormis. Vorm antakse võistluse büroos kätte. Vormile tuleb lisada tõendusmaterjal.
 4. Tõendusmaterjaliks loetakse foto või videomaterjal, mis üheselt näitab rikkumist.
 5. Teine võimalus rikkumisest teatamiseks on teavitada sellest kohtunikku vahetult intsidendi ajal.
 6. Pealtnägija kohtunik kinnitab sellist sündmust kohtuniku märkmetes.
 7. Kohtuniku poolt kinnitatud kohtuniku märge on samaväärne foto- või videomaterjali kinnitusega.
 8. Korraldaja analüüsib kogutud kirjalike ütluste ja tõendite alusel reeglite rikkumist ja määrab karistuse vastavalt karistuste tabelile, kui leiab süüdistatava süüdi.
 9. Süüdistataval on õigus esitada tõendeid oma süütuse kohta ka fotode, video või kohtuniku märkuse kujul.
 10. Pooltel on õigus kasutada oma õigusi ka tsiviilkohtumenetluses.

VIII. Meistrivõistluste üldarvestus

 1. Üldarvestus on järgmise hooaja raames läbiviidav.
 2. Hooaeg on kalendriaasta, mil toimub rallide tsükkel.
 3. Korraldajal on õigus tühistada üldarvestusele kuuluv ralli juhul, kui võistluste läbiviimine pole mingitel olulistel põhjustel võimalik.
 4. Üldarvestusse kuuluvate võistkondade klassifikatsioon toimub kolmes autoklassis: NOL, ADV, CHL.
 5. Võistkonnad klassifitseeritakse kolme parima vooru põhjal, milles nad osalesid.
 6. Võistkonna koht üldarvestuses tuleneb nende saavutatud kohtadest erinevates meistrivõistlustes – mida madalam väärtus, seda kõrgem koht.
 7. Üldarvestuse raames autasustatakse iga klassi kolme parimat võistkonda. Võib esineda ka võrdseid kohti.

IX. AUHINNAD

 1. Auhinnad on sponsoreeritud, korraldaja või partnerite poolt.
 2. Korraldaja ei võimalda asjadeauhindade vahetamist rahaliste auhindade vastu.
 3. Auhinnad antakse kolmele parimale võistkonnale igas klassis.
 4. Korraldajad võivad anda täiendavaid auhindu.

X. TEHNILISED TINGIMUSED

 1. Lõik 7 (Lubatud nõuete tabel) ja käesoleva osa muude punktide esitatud tingimuste täitmist kontrollitakse eelneva ja ralli ajal toimuva Tehnilise Kontrolli käigus ning kontrolli all on lisas nr 1 loetletud elemendid.
 2. Korraldajal on õigus kontrollida sõidukite tehnilist seisukorda, et tagada nende osalemine rallil, mis ei ohusta teisi osalejaid.
 3. Korraldajal on õigus kehtestada piiranguid erinevate klasside osalevate võistkondade arvule.
 4. Võistkonnad peavad ilmuma enne ralli algust korraldaja poolt määratud ajaks koosolekule ja Tehnilise Kontrolli läbiviimiseks.
 5. Ralli ajal ei ole lubatud sõidukitel ega võistlejate riietel üldtunnustatud solvavate sisude kuvamine.

XI. Maanteeliiklus

 1. Kõik meeskonnad peavad järgima Poola teeliikluse seadusest 20. juuni 1997 (t.j. Väljaanne 2021, nr 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269) sätteid, mis kohaldatakse Ralli marsruudi suhtes. Sõiduki juht vastutab täielikult kõigi sõiduki liiklusega seotud küsimuste eest, mida ta juhib.
 2. Kogu Ralli marsruudil tuleb järgida ettevaatusabinõusid, et vältida ohtu või ohustamata Ralli marsruudil olevaid meeskondi, kohtunikke, korraldajaid ja pealtvaatajaid.
 3. Avalikel teedel liikuvatel sõidukitel peavad olema kehtivad dokumendid, mis on nõutavad Poola seadusega.

XII. Lõppsätted

 1. Rallil osalemise ajal ei tohi ekipaažid olla alkoholi, narkootikumide, joovastavate, juhtimist kahjustavate narkootikumide või sarnaste ainete mõju all. Korraldaja jätab endale õiguse kontrollida ekipaaži (alkomeetri abil) alkoholisisaldust väljahingatavas õhus ning narkotestide abil narkootikumide esinemist organismis, kui kahtlustatakse narkootikumide tarvitamist. Juhid või piloodid, kelle väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus üle 0,1 mg/dm3 ja/või kehas on narkootikume, diskvalifitseeritakse koheselt ürituselt või neil ei lubata osaleda. stardivõistlusel, kui test sooritatakse enne starti. Alkomeetri- ja/või narkotestile allumisest keeldumine on samuti võrdne diskvalifitseerimisega.
 2. Ebasportliku käitumise eest jätab Korraldaja endale õiguse diskvalifitseerida meeskond Väljaandest või mitte lubada meeskonda järgmistele Väljaannetele. Ebasportliku käitumisena käsitletakse ka ratsutamist, mis ohustab teiste rallil osalejate tervist, elu ja vara. Ebasportlikust käitumisest võivad korraldajat teavitada kohtunik, teine ​​rallil osaleja, ralli korraldamisel osalevad isikud. Selline teade tuleb esitada kirjalikult hiljemalt protestide vastuvõtmise tähtpäevaks pärast mitteametlike tulemuste väljakuulutamist. Teatis peab sisaldama sellise käitumise toime pannud meeskonna ebasportliku käitumise kirjeldust, selle numbrit ja klassi, teate esitanud meeskonna andmeid ja kontakttelefoni. Teade esitatakse rallibüroos saadaolevatel protestivormidel ja see tuleb kohale toimetada. Kohtunikud esitavad teate otse ralli direktorile ning teate esitamise aluseks on kohtunikukaart. Pärast seda tehtud teated on kehtetud ja Korraldaja ei arvesta neid.
 3. Osaleja, kes loobub üritusel osalemisest, on kohustatud võimalikult kiiresti teavitama Korraldajat kõikvõimalike vahendite abil ja esitama Rallibüroole teekonna kaardi võimalikult kiiresti. Sellisele meeskonnale ei tagastata mingeid tasusid.
 4. Kogu ürituse ajal peavad osalejad järgima ürituse eeskirju, Korraldaja, kohtunike ja teiste Korraldaja poolt määratud ja volitatud isikute korraldusi. Iga selle nõude rikkumine võib kaasa tuua tagajärgi, alates trahvide määramisest kuni diskvalifitseerimiseni ja väljaarvamiseni Editsioonist. Diskvalifitseeritud ja/või ürituselt väljaarvatud meeskondadele ei tagastata ühtegi makstud tasu.
 5. Osalejad on kohustatud:
  • Vältima ja ennetama olukordi, mis võivad ohustada osalejaid, korraldajaid või kolmandaid isikuid, samuti nende vara.
  • Osutama vastastikust abi õnnetuste või muude elu või tervist ohustavate ohtlike olukordade korral.
  • Teavitama Korraldajat ja pääste-/meditsiiniteenistusi juhtunud sündmustest.
  • Hoolitsema looduskeskkonna eest.
 6. Igasugused protestid (seoses kohtunike, tulemuste, arvestuse positsiooniga) tuleb esitada kirjalikult peakohtunikule hiljemalt 15 minuti jooksul pärast võistluse mitteametlike tulemuste väljakuulutamist. Protesti vaadatakse läbi hiljemalt 2 tundi pärast protesti laekumist rallibüroosse. Kohtuotsus tehakse avalikuks rallibüroo teadetetahvlil. Kahju, kaotuse, isikliku kaotusega seotud kaebusi arvesse ei võeta. Pärast protestide lahendamist teatavaks tehtud tulemused on lõplikud ja ametlikud. Pärast ametlike tulemuste väljakuulutamist esitatud taotlusi, kommentaare ega proteste arvesse ei võeta.
 7. Korraldajad ei võta endale vastutust osalejate ja pealtvaatajate kehvast tervisest tulenevate probleemide eest.
 8. Meistrivõistluste trass kulgeb läbi paikade, kus toimub tavapärane maanteeliiklus ning metsanduse ja põllumajandusega tegelevate alade kaudu.
 9. Rallil osalemine võib olla ohtlik. Osaleja võtab Üritusest osa omal riisikol. Iga osaleja kannab ainuisikulist tsiviil- ja kriminaalvastutust enda või tema kasutatud sõiduki tekitatud kahju eest. Käesolevatele reglemendile alla kirjutades loobuvad osalejad igasugustest nõuetest Korraldaja vastu, eelkõige kinnitavad nad, et nad loobuvad õigusest algatada kohtumenetlusi või nõuda regressinõudeid Korraldajate, nende agentide, sponsorite, osalejate ja assistentide, ametiasutuste, maaomanike ja kõikidele teistele Ürituse korraldamisega seotud isikutele seoses Üritusega seotud õnnetuste või kahjudega, isegi kui õnnetus või kahju oli tahtlik või tulenes raskest hooletusest. Käesolevad reglemendid jõustuvad kõikidele huvilistele registreerimisvormi esitamisel ja Osaleja avalduse allkirjastamisel, mis on võrdväärne Korraldajate vastutusest vabastamise deklaratsiooniga, mis tähendab, et rallil osalejate, sealhulgas kõikide võistkonna liikmete vahel sõitja, kaassõitja, saatjad, mehaanikud jt isikud) ja Ralli Korraldaja, sealhulgas kõik Korraldaja nimel tegutsevad isikud, sõlmitakse leping. Kõik meistrivõistlustel osalejad on kohustatud tutvuma käesoleva reglemendiga, kinnitama oma allkirjaga nõustumist selle sätetega ja väljendama kirjalikku nõusolekut loobuda nõuetest Korraldaja vastu, allkirjastades avalduse. Avalduse allkirjastamata jätmise korral arvatakse osaleja rallisarjast välja, ilma et tal oleks õigust osavõtutasu tagastada.
 10. Korraldaja ei vastuta isiklike ja materiaalsete kahjude eest, sealhulgas rallil osalejate või sellega seotud isikute (külalised, mehaanikud, hooldustehnikud ja muud isikud) enda kaubale või teistele osalejatele tekitatud kahju eest või kolmandad isikud.
 11. Korraldajad jätavad endale õiguse teha Üritusel mistahes vajalikke muudatusi, mis tulenevad vääramatu jõu, ohutuse tagamise vajadusega seotud või volitatud asutuste tellimusel, samuti tühistada Üritus täielikult, kui see on vajalik ettenägematute asjaolude tõttu – selline olukord Korraldaja ei vastuta ühelegi isikule tekitatud kahju või kaotuse eest.
 12. Väljaandel osalemise maksumuse määrab Väljaande Korraldaja ja see edastatakse osalejatele hiljemalt 30 päeva enne Väljaande algust.

XIII. Keskkonnakaitse

 1. Tulenevalt vajadusest hoolitseda ralli ajal looduskeskkonna eest, on lubamatu keskkonna saastamine töövedelike, kasutatud tehnika ja/või muude jäätmetega.
 2. Meeskonnad on kohustatud vintside kasutamisel kasutama puukaitseteipe. Minimaalne lindi laius autoklassides on kuni 2-tonnise tühimassiga sõidukitel 6 cm ja üle 2-tonnise tühimassiga sõidukitel 12 cm. Korraldaja soovitab remonti tehes kasutada keskkonnamatte.
 3. Rahalise karistuse võib määrata koos diskvalifitseerimise karistusega, kui rikkumist peetakse eriti ohtlikuks ja keskkonda koormavaks või kui ekipaaž sooritab samalaadse süüteo uuesti.

XIV. Taotlused, tasud, formaalsused

 1. Meeskond koosneb kahest inimesest: juht ja piloot. Juht ja kaassõitja saavad vahetavad sõidukis kohti oma äranägemise järgi, eeldusel, et piloodil on vastava kategooria juhiluba.
 2. Reisijate vedamine ralli ajal rallile registreeritud autodes on keelatud ja karistatakse diskvalifitseerimisega ohutusreeglite rikkumise tõttu.
 3. Ürituse osavõtutasu ja taotlused katavad kogu ekipaaži (sõitja ja kaassõitja). Osavõtutasu sisaldab: Rally trassile sisenemise õigust ja võistlusel osalemist.
 4. Osavõtutasu suuruse üksikutes klassides ja lisatasud määrab Korraldaja ning avaldab selle kodulehel.
 5. Osalemisavalduste esitamine ja osavõtutasu on võrdsustatud käesoleva reeglistiku tingimustega nõustumisega.
 6. Avaldus loetakse vastuvõetuks pärast osavõtutasu laekumist ja pärast Korraldaja kirjalikku vastuvõtmise kinnitust.
 7. Avalduse vastuvõtmisest keeldumise korral teavitab Korraldaja sellest taotlejat 10 päeva jooksul alates osavõtutasu laekumisest.
 8. Osaleja rallil osalemisest loobumine (kinnitatud kirjaliku avaldusega) ei too kaasa Korraldaja kohustust tagastada osavõtutasu. osavõtutasu tagastatakse, kui väljaastumine toimub kuni 30 päeva enne Väljaande algust.
 9. Kui tasumine toimub hiljem kui 30 päeva enne Väljaande algust, osavõtutasu ei tagastata. Igal osalejal palutakse täita allolev vorm ja sellele alla kirjutada hiljemalt antud ralli alguse päeval.

XV. Üleminekusätted

 1. Käesolev määrustik jõustub pärast selle teatavakstegemist meistrivõistluste veebisaidil (pmh6.pl)
 2. Need reeglid kehtivad H6 PMO Crossing Championshipi ajal
 3. Korraldaja jätab endale õiguse teha hooaja jooksul põhjendatud juhtudel Reglemendi muudatusi. Kõik muudatused tehakse avalikuks, avaldades meistrivõistluste veebisaidil juhendi uue versiooni.