Tegemist on kuuetunnise maastikutakistusi täis võidusõiduga, kus võistlejad liiguvad mööda etteantud marsruuti, sooritades ringe.

Pravidla:

Võistlejad liiguvad mööda täielikult teibitud mitme kilomeetri pikkust ringi. Marsruut on tähistatud läbi erinevate takistuste raskustega, olenevalt võistlejate klassist.

Ralli kestvus on 6 tundi ja on jagatud kaheks, 3-tunniseks osaks. Nende jooksul peavad ekipaažid läbima võimalikult palju ringi ringe. Võidab meeskond, kes läbib kõige rohkem ringe lühima ajaga.

Marsruute iseloomustavad erineva raskusastmega takistused, nagu boksid, sissesõiduteed, laskumised, sood, kraavid ja spetsiaalselt ettevalmistatud maapealsed takistused.

Třídy:

Võistlus toimub neljas klassis: NO LIMIT, ADVANCE, CHALLENGE, ROOKIE

No Limit klass autod maksimaalselt modifitseeritud, mehaanilise vintsi ja suvalise arvu elektrivintsidega.

Advance klass autod maksimaalselt modifitseeritud, varustatud kahe elektrivintsiga.

Challenge klass need on seeriakerega ja ühe elektrivintsiga autod.

Rookie klass seeriakerega ja komponentidega autod ilma välise turvakorgita ning ühemootorilise elektrivintsiga.