Cena účasti v každém kole je 990 PLN.

Platby na účet – Xtreme Sports Sp. z o. o. MBanka 14 1140 2004 0000 3002 8202 1985 v názvu Jméno a příjmení + kolo, např. Jan Kowalski 3 Round H6

Zároveň připomínáme, že platba na účet je konečným potvrzením účasti.

Volitelné pole, jedna posádka může mít maximálně dva vojáky, posádky mohou sdílet jednoho opraváře.
Vyplňte prosím, pokud posádka potřebuje fakturu pro společnost
Souhlasím s přijímáním od Xteme Sports Sp. z o. o. organizátor rally nabídek a obchodních informací. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svém právu nahlížet do mých údajů shromážděných výše uvedenými společnostmi a o právu na jejich opravu.